Σπίτι > Εφαρμογή > Εφαρμογή

Street Light Project Παγκόσμιες υποθέσεις

Βραζιλία, Ουκρανία, Μεξικό, ΗΠΑ, Αφρική, Αργεντινή, οι σκηνές του δρόμου ποικίλλουν, αλλά οι πόλεις παγκοσμίως μοιράζονται μια επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του κόστους και των λειτουργιών των φωτεινών σηματοδοτών τους. Οι λύσεις ελέγχου εξωτερικού φωτισμού Bihui βοηθούν αυτές τις πόλεις, και άλλες, να κάνουν περισσότερα με τα στρατηγικά αλλά δαπανηρά στοιχεία φωτισμού τους.


Street Light Project Παγκόσμιες υποθέσεις

Street Light Project Παγκόσμιες υποθέσεις

Whatsapp E-mail WeChat

+86-189-8858-7089